Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

 • Kedvezményezett: Doba Község Önkormányzata
 • Projekt címe: Doba Község szennyvízelvezetése és kezelésének fejlesztése
 • Azonosító: KDOP-4.1.1/A-10-2010-0001
 • A projekt elszámolható költsége: 270 930 178 Ft.
 • Támogatás összege: 230 290 651 Ft
 • Támogatás mértéke: 85%
A beruházással érintett területen (Doba Község belterülete) közüzemi csatornahálózat nincs, a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakba helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemelnek. A településen jelenleg a keletkezett szennyvizet szippantókocsival szállítják Pécsváradra a szennyvíztisztító telepre. Ezt a költséges és környezetszennyező állapotot kívánja felszámolni a település önkormányzata és a településen keletkezett szennyvíz tisztításával és elhelyezéséről gondoskodni kíván. A beruházással érintett területen ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények nincsenek, a projekt nem irányul egyéb gazdálkodók szennyvizének kezelésére, kizárólag lakossági és intézményi szennyvízkezelésre vonatkozik a fejlesztés. Az érintett települések vízi közműveinek jelenlegi helyzetének, kiépítettségének ismerete alapján megállapítható, hogy míg a település közüzemi ivóvíz-ellátási mutatója 100%-ban ki van építve, addig a közüzemi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási mutató 0 %-os, vagyis csatornázatlan.

Az Önkormányzat jelen projekt keretében a település csatornázását tűzte ki célul elérve ezzel a ~92%-os csatornázottságot, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása. A csatornahálózat korszerű megépítésével tovább csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. Az infrastrukturális beruházás megvalósításának jelentős lakosságmegtartó ereje is van.
A szennyvízközmű beruházások megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ez által csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. A szennyvíztisztító telep oly módon került kialakításra, hogy az onnan a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott technológiai határértékeket.


A célok konkrét meghatározása:

 • A korszerű szennyvízkezeléssel ellátott lakások aránya ~92%-os legyen
 • A kiépülő szennyvízhálózatra történő lakossági rákötési arány 100%-os legyen 2017-re.
 • Felhagyásra kerüljenek a szakszerűtlen közműpótlók
 • Javuljon a lakosság életkörülménye
 • Erősödjön a település lakosságmegtartó ereje
 • Csökkenjen a környezet terheltsége

A pályázat előkészítési szakaszában az elszámolható költségek nem haladják meg a második fordulóban tervezett elszámolható költségek 8 %-át. A megvalósítási szakaszban költség-haszon elemzés alapján a projekt 85%-os támogatottsága prognosztizálható.


az oldal tetejére