Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: NEFPI - Erdőtelek Konzorcium
  • Projekt címe: Erdőtelek - szennyvízgyűjtő csatorna és szennyvíztisztító telep építése
  • Azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0091
  • Támogatás összege: 1 473 077 282 Ft
Beruházás bemutatása

A projekt a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban valósul meg.

A projekt célja

Erdőtelek településen a települési szennyvízelvezetés és kezelés jelenleg nem megoldott. A kommunális szennyvíz túlnyomó része szakszerű tisztítás nélkül közműpótló berendezésekkel a talajba kerül, kis hányada zárt szennyvízgyűjtőkben történő gyűjtést és szippantással történő elszállítást követően kerül elhelyezésre. A derítők a tökéletes vízzárósági követelményeknek nem felelnek meg. A talajba jutó szennyvíz jelentősen károsítja a talajvizet, valamint az onnan táplált rétegvizet egyaránt. Az összegyűjtött TFH talajba történő szivárgása ~ 60%-os. Erdőtelek tartósan magas talajvízállású terület, az emésztők az infiltrációk miatt rendkívül hamar megtelnek. A fentiek értelmében a projekt célja, Erdőtelek település belterületén a csatornahálózat kialakítása, a keletkező kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása.

A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához és a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.

Szennyvíz csatornahálózat

A tervezett csatornahálózat és nyomócső a település kommunális szennyvizeinek gyűjtését és tisztító telepre történő elvezetését szolgálja. A tervezett hálózat tisztán gravitációs csatornahálózat, 4 közbenső és 1 végátemelővel és a hozzájuk tartozó nyomócsővel. A kis szennyvízmennyiségekre való tekintettel, a szennyvíz rendszerben való tartózkodási ideje hosszú, a szennyvíz berothadásának és így a bűz képződésének megakadályozására limitált nitrát adagolót terveztünk minden átemelőhöz beépíteni. A nitrát adagolásával a szennyvíz berothadása meggátolható, a kellemetlen szaghatások kiküszöbölhetők. Az összegyülekező szennyvizeket a tervezett I. sz. (vég)átemelő továbbítja a település külterületén tervezett szennyvíztisztító telepre.

A beruházás keretében épül összesen: 21,512 km Gravitációs gerinccsatorna DN/OD 200 PVC-U (fm), 10,468 km Gravitációs bekötő vezeték DN/OD 160 PVC-U (fm), 1,568 km nyomóvezeték D 140 KPE (fm), 0,0075 km nyomóvezeték D 90 KPE (fm), 1,173 km nyomóvezeték D 75 KPE (fm), 1250 db házi bekötés (1181 db lakossági, 28 db intézményi, 41 db gazdálkodó szervezet). A tervezett nyomvonal nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet.

Szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 311 m3/d (közcsatornán érkező 295 m3/nap, TFH 15 m3/nap), 3 533 LEÉ. A szennyvíztisztító telep szakaszos átfolyású, kétmedencés SBR rendszerű, a tisztított vizek befogadója a Hanyi-ér 38+535 cskm szelvénye. Technológiai sor:

Szennyvíz vonal: Szennyvíz nyomóvezeték, Gépi tisztítású finomrács, Uszadék- és homokfogó, osztó, Kombinált biológiai műtárgy (utóülepítővel), Települési folyékony hulladék fogadó, átemelő, kiegyenlítő medence, Fertőtlenítő medence, Tisztított szennyvíz elvezetés (gravitációsan vagy gyorsszűrőn át)

Iszap vonal (utóülepítőből): Recirkulációs iszap, Fölösiszap, Iszapsiló, Iszap víztelenítés
Keletkezett hulladékok: Rácsszemét, Homok és uszadék, Víztelenített iszap
A tervezett beruházás a talaj, felszíni- és a felszín alatti vizek védelme szempontjából a javasolt intézkedések betartása mellett nem jelent kockázatot, hatása pozitív, a talaj és a felszín alatti vizek minőségében javulás várható, a felszíni víz terhelés a szennyvízkezelő telep terveiben megadott kibocsátási határértékeket nem haladja meg.


az oldal tetejére