Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

 • Kedvezményezett: Az ÉRV Zrt. aki Konzorciumvezetőként képviseli a beruházásban érintett településeket
 • Projekt címe: Biztonságos ivóvízellátás Kelemér és Gömörszőlős községekben
 • Azonosító: KEOP 7.1.3.0/B/09-11-2011-0001
 • A projekt összköltsége: 10.700.000 Ft.
 • Támogatás összege: 9.630.000 Ft.
 • Támogatás mértéke: 90%
A projekt célkitűzése a projekttel érintett településeken az igényeknek megfelelő mennyiségű és a 201/2001. (X.25.) sz. Korm. rendelet, illetve ennek módosításáról szóló 65/2009 (III. 31) Korm. rendelet szerinti vízminőségű vizet produkáljon a projekttel érintett településeken.

Meglévő állapot értékelésének összefoglalása:

Keleméren, illetve a Gömörszőlősön a települések vízellátásában elvárt vízmennyiséget a helyi vízbázis nem képes biztonsággal szolgáltatni.
A kitermelt víz minősége Gömörszőlős esetében tisztítás nélkül jelenleg megfelelő, csak fertőtlenítést igényel, de a vízbázis sérülékeny.
A kitermelt víz minősége Kelemér esetében tisztítást (szűrést) igényel.
A keleméri vízbázis vízgyűjtő területén a jelentkező nagyobb csapadékok esetén a vízminőség a csapadék megjelenést követően rövid időn belül kedvezőtlen irányban megváltozhat, a vízműtelep kizárását és ezen keresztül vízellátási problémákat okozva.
A vízműtelep környezetében a vízminőséget veszélyeztető objektumok, tevékenységek találhatók.

A tervezendő megoldás biztosítja az ÉRV ZRt. által üzemeltetett vízbázisról, Serényfalva felől, minkét településen az alábbi célokat:

 • Mennyiségi szempontok
  a két településen az igényeknek megfelelő mennyiségű folyamatos vízellátást kell biztosítani. Az ÉRV regionális rendszeren rendelkezésre áll a szükséges kapacitás. Mindkét településen közel azonos a terepszint, mely 195-237 mBf szint között van, így a kifolyási nyomás cca. 18-65 m között ingadozik a tervezett megoldás megvalósulása után. (A 65 m-es nyomást nyomáscsökkentővel kell szabályozni.)
 • Vízminőségi szempontból
  a regionális rendszeren szolgáltatott víz minden paraméter tekintetében biztosítja a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet, illetve ennek módosításáról szóló 65/2009 (III. 31.) Korm. rendeletben előírt határértékeket.

Vízigények

Keleméren cca. 90-100 fő van jelenleg bekapcsolva a vízszolgáltatásba (30 db ingatlan).
Gömörszőlősön cca 20 fő van bekapcsolva a közüzemi vízszolgáltatásba (9 db ingatlan).
Ez a viszonylag alacsony szám a vízellátás biztonságának növekedése után a közeljövőben várhatóan növekedni fog. A végkiépítésben a bekötési arányt 80 %-ban prognosztizáljuk mindkét településen, a teljes lakónépesség körében.
A számítást 80 l/fő/d fajlagos vízfogyasztási értékkel vettük figyelembe.


Kelemér és Gömörszőlős biztonságos ivóvízellátását a Serényfalva településen, ÉRV üzemeltetésében lévő vízhálózat megcsapolása, és a víz átvezetése jelenti Kelemér illetve Gömörszőlős felé. A továbbiakban a keleméri, valamint a gömörszőlősi hidroforos nyomásfokozó megszüntetésre kerül. A keleméri 50 m3-es medence a továbbiakban a tüzivíz biztosítását szolgálja. A medence töltése a forrásból, a jelenlegi módon történik. Kelemér és Gömörszőlős vízellátása serényfalvi hálózatról történik nyomásfokozó telep létesítésével. A nyomásfokozó Serényfalva végén, a sportpálya szomszédságában kerül megépítésre. A kialakítandó vízműtelepen épül továbbá egy 25 m3-es kiegyenlítő medence. A medence biztosítja, hogy a nyomásfokozó szivattyúk ne szívják meg közvetlenül a serényfalvai hálózatot. A medence töltése a serényfalvai hálózatról történik motoros tolózár nyitásával-zárásával. A nyomásfokozó egység a kiegyenlítő medence mellett létesülő aknában nyer elhelyezést. >A Kelemér felé kiadott vízmennyiség mérése a nyomásfokozó aknán belül beépítendő mennyiségmérővel történik. Az ivóvíz fertőtlenítését a kiegyenlítő medence felépítményi részébe telepítendő hypóadagoló egység biztosítja. A klór behatási ideje részben a medencében, részben a távvezetékben biztosított. A berendezés teljesítménye a szivattyúk ki/be kapcsolásával, illetve a párhuzamosan működő szivattyú szabályozásával követi a rendszer igényeit.

Rekonstrukciós igény:

A két település elosztóhálózata, melyet továbbra is fel kívánunk használni, nem túl régen épült korszerű anyagokból. Keleméren 1995-ben, míg Gömörszőlősön 1999-ben valósult meg a belső elosztóhálózat. Fentiek miatt nem tartjuk szükségesnek a meglévő vezetékszakaszok felújítását. (Ugyan a hálózati, illetve technológiai vízveszteség viszonylag nagy, azonban ez feltehetően nagyrészt a vízműtelepen keletkezik, továbbá a jelenlegi bekötés számhoz és fogyasztáshoz viszonyítottan nagy a hálózat hossza, így természetesen a veszteség aránya is nagyobb a szokásosnál)

A kivitelezési munkák 5 hónap alatt végezhetőek el (napi 50 m vezetékfektetéssel, nyomáspróbákkal és a 3 helyszíni munkavégző brigáddal számolva, vízműtelep esetén felvonulás, építési munkák, gépészeti munkák, energiaellátás + befejező munkák, üzempróbák).

A projekt tartalmazza a csőanyag árát, a burkolatbontást, a burkolat elszállítást és elhelyezést, a földkiemelést, a földvisszatöltést, a tömörítést, az ágyazatot, a kiszoruló föld elszállítását, lerakóhelyi díjat, dúcolást, az idomok, hálózati szerelvények (tűzcsap 200 m-ként, tolózár aknában, csapszekrényben). Továbbá a víztartási próbát, a fertőtlenítést, üzemirányító - távjelző rendszer kiépítését, a motoros tolózár beépítését, a légtelenítők, víztelenítők, mosatóhelyek beépítését, valamint a geodéziai bemérést és dokumentálást.

60 napos próbaüzemet kell előirányozni a vízellátó rendszer egyes elemei működésének összehangolása, illetve a módosított üzemeltetési szabályzat összeállítása érdekében. A próbaüzemnek a hálózati vízminőség alakulására is ki kell terjednie.

az oldal tetejére