Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Kolontár Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Kolontár Község szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházása
  • Azonosító: KDOP-4.1.1/A-10-2010-0002
  • A projekt elszámolható költsége: 258 570 512 Ft.
  • Támogatás összege: 219 784 935 Ft
  • Támogatás mértéke: 85%
A beruházással érintett területen (Kolontár Község belterülete) közüzemi csatornahálózat nincs, a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakba helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemelnek. A településen jelenleg a keletkezett szennyvizet szippantókocsival szállítják Devecserre a szennyvíztisztító telepre. Ezt a költséges és környezetszennyező állapotot kívánja felszámolni a település önkormányzata és a településen keletkezett szennyvíz tisztításával és elhelyezéséről gondoskodni kíván.
A beruházással érintett területen ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények nincsenek, a projekt nem irányul egyéb gazdálkodók szennyvizének kezelésére, kizárólag lakossági szennyvízkezelésre vonatkozik a fejlesztés.

Az érintett települések vízi közműveinek jelenlegi helyzetének, kiépítettségének ismerete alapján megállapítható, hogy míg a település közüzemi ivóvíz-ellátási mutatója 100%-os, addig a közüzemi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási mutató 0 %-os, vagyis csatornázatlan.
Az Önkormányzat jelen projekt keretében a település csatornázását tűzte ki célul elérve ezzel a 93,93 %-os csatornázottságot, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása. A csatornahálózat korszerű megépítésével tovább csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. Az infrastrukturális beruházás megvalósításának jelentős lakosságmegtartó ereje is van.


A szennyvízközmű beruházások megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ez által csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. A szennyvíztisztító telep oly módon került kialakításra, hogy az onnan a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott technológiai határértékeket.
A projekt során figyelembe vételre kerültek a 2010. október 4-én történt környezeti katasztrófa (vörösiszap szennyezés) hatásai, jelen tanulmány már a katasztrófa utáni állapotok alapján mutatja be a fejlesztést.

A célok konkrét meghatározása:


az oldal tetejére