Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Rád Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
  • Azonosító: KMOP-3.3.1/A-10-2010-0001
  • A projekt összköltsége: 505 847 140 Ft
  • Támogatás összege: 400 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 79,075272 %
Rád Községben jelenleg nem megoldott a településen keletkező szennyvíz kezelése. Az ingatlanokon keletkező kommunális szennyvíz kezelése a kistelepülésekre jellemző közműpótlókkal történik. A lakóingatlanokon a szennyvíz nem szabályosan megépített, nyitott ülepítő medencékben szikkad el, ami nagyban károsítja a környezetet, mivel a szennyvíz a talajba szikkad el, ezzel bekerül a talajvízbe, és így veszélyforrást jelent a felszín alatti vízbázisra. A szennyvíz talajvízbe kerülése esetén nemcsak környezetkárosító hatással bír, de közegészségügyi szempontból is veszélyforrást jelent a talajvízben okozott szervesanyag terhelés miatt.
Összesen 11 400,5 fm, többnyire 5 (‰)-es lejtésű gravitációs csatorna épülne meg a településen, 578 db házi bekötéssel, melyek összes hossza 4 487,5 fm.
A tervezett nyomóvezeték hossza 1 186 fm, 5 db átemelő akna lett megtervezve.

A tisztítómű telkére egy 160 KPE gravitációs nyomócsövön (ff.-1.3 m relatív) érkezik a tisztítandó szennyvíz, ezért nincs szükség telepi átemelőre, amely a gépirácsra emeli a szennyvizet.
A szennyvíz várható mennyisége összesen 150 m3/d (1835 fő, 80 l/fő/d, 146,8 m3/d)-
A tisztított szennyvíz befogadója a Gombás-patak rádi ága.
A tervezett projekt összes elszámolható költsége 505 847 140 Ft melyhez a projektgazda 400 000 000 Ft támogatást kíván igénybe venni 79,08 % támogatás intenzitás mellett. A szükséges önerő mértéke 105 847 140 Ft, amit a pályázó szervezet biztosít a projekt adatlaphoz csatolt képviselőtestületi határozat alapján. A támogatási összeg lehívása a projektgazda tervei szerint utófinanszírozással fog megtörténni.


Indikátor neve

Bázis érték

2013

2000 LE alatti településeken korszerű szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma

0

1584 fő

A  projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok száma

0

578 db

2000 LE alatti településeken korszerű szennyvízkezeléssel ellátott ingatlanok aránya

0

90,87 %

Támogatott projekt keretében kiépített szennyvíztisztító kapacitás

0

1835 LE

Támogatott projekt által megvalósult szennyvíz-csatorna hálózat hossza

0

17074 fm


Az önkormányzat célja, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása. A fejlesztés megvalósításával csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége, míg az infrastrukturális beruházás megvalósításának lakosságmegtartó ereje is van.
A szennyvízközmű beruházások megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ezáltal csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége.
Ennek érdekében Rád Község a szennyvízkezelés megvalósítását 2012-2013. években kívánják megvalósítani, melynek befejezésével a korszerű szennyvízkezeléssel ellátott ingatlanok aránya ~68%-os, míg az 5 éves fenntartási időszak végére 84%-os lesz. A bekötési arány a projekt megvalósításra 75%-os, még a fenntartási időszak végére 92%-os lesz.

A célok konkrét meghatározása:


az oldal tetejére