Normál nézet


hotline

Szennyvízberuházás infovonal:
20 / 614-5980 (munkaidőben)


Üdvözöljük Taktaharkány és Taktaszada szennyvízberuházás beruházás honlapján!

infoblokk_kohezio

uszt_logo

Taktaharkány Nagyközség csatornamű vízgazdálkodási társulat tájékoztatója

Ez úton értesíti a község lakosságát a lakossági házi szennyvíz csatorna vezeték kiépítésére és az ingatlan határon belül kiépített tisztítóidomra történő rákötésére kiírt pályázatra 2014.08.25.-én négy vállalkozó árajánlatot adott. A beadott árajánlatok felbontása, illetve a nyertes pályázó kiválasztása megtörtént. Tovább


Elkészült a beruházást bemutató szórólap

Hamarosan a postaládában találkozhatunk a szórólapokkal, de addig is honlapunkon letölthető változatban elérhető a brosúra. Tovább


A projekt nyitórendezvényéről készült Televíziós összefoglaló

Beszámoló a projektről a Szerencs TV-ben. Tovább


Közbeszerzési hirdetmény

A kivitelező kiválasztásának közbeszerzési felhívása. Tovább


Letölthető dokumentumok

Dokumentumok megtekintése. Tovább


Meghívó

Taktaharkány és Taktaszada települések önkormányzati társulása ülése 2013. március 4.-én 14 órakor kerül megtartásra, Taktaharkány Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermébe, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk. Tovább


Sikeres önerő pályázat

Aláírták a támogatási szerződést. Tovább


Meghívó

Taktaharkány és Taktaszada települések önkormányzati társulása ülésének meghívója és napirendje. Letöltés


Közlemény

Cégjegyzésre jogosult munkavállaló közzétételi adatlapja. Letöltés


Éves statisztikai összegzés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről. Letöltés


Támogatási szerződés közzététele

„Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és Taktaszada községekben" projekt Támogatási szerződése. Tovább


Közbeszerzési terv közzététele

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2011. évi közbeszerzési terve. Tovább


Megvalósítási szakasz könyvvizsgálói feladatainak ellátása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Tovább


Jegyzőkönyv közzététele

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2010. december 1.-i ülésének jegyzőkönyve. Tovább


Nagy érdeklődés övezte a 2009. január 29.-én tartott lakossági fórumokat

Csütörtökön két lakossági fórumot is tartottak Taktaharkány és Taktaszada szennyvízberuházásáról. 16 órakor kezdődött a Taktaszadai lakossági fórum, melyet a 17 órakor kezdődő Taktaharkányi lakossági fórum követett. Tovább


Letölthető dokumentumok:


Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat
  • Azonosító: KEOP-7.1.2.0-2008-0129
  • Az I. fordulóra elnyert támogatási összeg: 55 675 000 Ft.
  • Az I. fordulóra támogatási időszaka: 2008. november - 2011. január

  • A II. forduló pályázati azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0093
  • A II. fordulóra elnyert támogatás összege: 1 812 457 269 Ft.
  • A II. forduló támogatás időszaka: 2011. október - 2015. július


A projektjavaslat Taktaharkány és Taktaszada községek szennyvíz-elvezetési és tisztítási rendszerét tervezi kiépíteni, megoldani. Jelenleg kiépített rendszer nem létezik, a szennyvíz elszállítása szippantós autókkal történik, tisztítása a Taktaharkányban található tisztítóban történik. A tisztító vezetékes szennyvíz fogadására nem alkalmas. A fenti indokok miatt döntött úgy a két önkormányzat, hogy közös szennyvíz-elvezető és tisztító rendszert épít ki. A projektjavaslat közvetlen célcsoportjai a két község teljes lakossága, a településeken jelenleg működő vállalkozások (számuk összesen majdnem eléri a 40-et), a közintézmények (polgármesteri hivatalok, óvodák, általános iskolák, orvosi rendelők, művelődési házak), egyéb létesítmények. A projekt két település önkormányzatának beruházását tartalmazza: Taktaharkány és Taktaszada községek. A két önkormányzat együttműködési megállapodás keretén belül kíván pályázni, társulást a II. fordulóra hoznak létre. Az előkészítés költségeit a két település lakosság-számának arányában osztja meg a két önkormányzat. Taktaharkány és Taktaszada községek leghátrányosabb helyzetű kistérségben találhatóak, emiatt a tervezett projekt több hátrányos adottságunkon tud segíteni.


Szennyvíz és kezelése

Szennyvízkezelés

A felhasználás során az ivóvíz, az iparvíz szennyeződik. Ezért a felhasználás helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés történhet csővezetéken (csatornában), a felhasználási helytől távolabbra épült szennyvíztisztítóba, vagy a fogyasztási hely közelébe épült szikkasztóba illetve egyéb közműpótló létesítménybe. Az utóbbi csak egyedi ellátásban illetve átmeneti helyzet megoldására alkalmazható. A szennyvizet a szennyvíztisztítóban hatóságilag előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre). A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, melynek együttese biztosítja a szennyvizek elvezetését, tisztítását. Ez teszi lehetővé a felhasznált víz, a szennyvíziszap elhelyezését, újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodik.

Szennyvízgyűjtés

A szennyvízgyűjtés olyan csőhálózat működtetése, amelyben a szennyvíz a fogyasztói helyről, egy meghatározott helyre, a szennyvíztisztítóba jut. Magyarországon több módon: gravitációs rendszerben, nyomás alatti (más néven: vákuumos rendszerben) is történik a szennyvíz elvezetés. A csőhálózat anyagának megválasztása a szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a legfontosabb. A szennyvízhálózat anyagának megválasztása az ívóvízhálózat építésénél is fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul szerelt csőkötéseken a szennyvíz a környezetébe szivárog (exfiltrál). Ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).

Szennyvízszállítás

A szennyvíz szállításán a településtől távolabb lévő esetleg több település szennyvízét tisztító központi szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat közötti vezeték üzemeltetését, a szennyvíz továbbítását értjük. Ez a szennyvízgyűjtéstől eltérő feladatot jelent, mert a továbbítás vákuumos rendszerben, nyomás alatt történik.

Szennyvízátemelés

A kedvezőtlen adottságú, elsősorban nagy kiterjedésű településeken elkerülhetetlen feladat a szennyvízátemelés. A helyi automatikával szabályozott működés hibamentes üzemelést eredményez.

A szennyvíz tisztítás folyamata

A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik. A tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben csak a teljes automatizáltság segít. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai, biológiai és kémiai. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul. Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelőlt depóniában helyezhető el.

Lakossági szolgáltatás

A szolgáltatás másképp jelenik meg, mint a vízellátás esetében. A szennyvízelvezetést a fogyasztó csak a számla benyújtásakor érzékeli.A számlázási alap az elfogyasztott vízmennyiség, melynek beszedése azonos üzemeltető esetén a vízdíjjal együtt történik.
A vízellátás, a szennyvízgyüjtés és a szennyvíztisztítás feladatainak ellátása költségeset vonz. A magas szolgáltatási követelmények magas víz-, és csatornadíjjal járnak. Amíg a víz ára maximált, illetve hatósági árformába tartozik, addig a szennyvízdíj a szabad árformába tartozik. Az ármegállapítás jogköre az önkormányzatoké. Az árakat a szolgáltató közlése alapján a a helyi önkormányzatok rendelettel állapítják meg.

Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények: zárt csatornák, nyílt árkok szivárgók és az ezek működését biztosító műszaki rendszerek nem tartoznak a szennyvízberuházáshoz.
Régebben egyesített csatornarendszereket is használtak. Ezen rendszereknél a szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés ugyanazon a csatornahálózaton történik. Ezen rendszerek hosszútávú működtetése számos problémát vetett fel, ezért napjainkban elválasztott rendszerek épülnek.


az oldal tetejére