Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat
  • Azonosító: KEOP-7.1.2.0-2008-0129
  • Az I. fordulóra elnyert támogatási összeg: 55 675 000 Ft.
  • Az I. fordulóra támogatási időszaka: 2008. november - 2011. január

  • A II. forduló pályázati azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0093
  • A II. fordulóra elnyert támogatás összege: 1 812 457 269 Ft.
  • A II. forduló támogatás időszaka: 2011. október - 2015. július
A projektjavaslat Taktaharkány és Taktaszada községek szennyvíz-elvezetési és tisztítási rendszerét tervezi kiépíteni, megoldani. Jelenleg kiépített rendszer nem létezik, a szennyvíz elszállítása szippantós autókkal történik, tisztítása a Taktaharkányban található tisztítóban történik. A tisztító vezetékes szennyvíz fogadására nem alkalmas. A fenti indokok miatt döntött úgy a két önkormányzat, hogy közös szennyvíz-elvezető és tisztító rendszert épít ki.
Jelen tanulmányban 3 verzió került vizsgálatra: a projekt megvalósulása nélküli állapot (0 verzió), illetve a projektjavaslat két különböző verziója ("A", illetve "B" verzió). A "0" állapotban bemutatásra került, hogy a jelenlegi tisztító időbeli működése korlátozott, 2010 végéig működhet jelenlegi formájában, addig is felújításra szorul. Működtetése nem gazdaságos, hatalmas költségekkel jár. A két fennmaradó verzió a projekt megvalósulását feltételezi, a verziók építési és pénzügyi szempontokból különböznek. Az "A" változat kivitelezése mind az alkalmazott technológiát, mind a megvalósítás költségét tekintve gazdaságosabb, kivitelezhetőbb.

A megvalósítható változatok közül gazdaságossági számítások (beruházási és üzemeltetési költségek), valamint a kivitelezhetőség alapján került kiválasztásra a preferált verzió, amely jelen esetben az "A" változat.
A beruházás várható eredménye Taktaharkányban 4.164 fő lakos számára, illetve Taktaszadán 2-142 fő számára biztosított alapvető kommunális szolgáltatás (összesen 6.306 fő). A megvalósult beruházással a bel- és árvízzel veszélyeztetett Taktaköz két községében oldódik meg a lakossági szennyvíz elvezetése és tisztítása 226,14 ha valamint 153 ha, azaz 379,14 ha összterületen. A teljes lakossági csatornázottság egy olyan halmozottan hátrányos kistérségben valósul meg, ahol alacsony arányú a foglalkoztatottság, magas a munkanélküliek és a roma lakosság aránya.


A megvalósult beruházás megoldja a magas belvíz miatti nagyon körülményes és költséges lakossági szennyvízelhelyezést, valamint nagyon kedvezően hat községeink környezetére. A csatornákban elvezetett és megtisztított szennyvíz nem szennyezi közvetlen környezetünket, csökken a szennyvíz okozta fertőzések, megbetegedések száma. A lakosság komfortérzete növekszik, a lakások értéke, értékállósága nő. Összességében javul az életminőség és a lakosság elégedettsége.


az oldal tetejére