Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Tiszaszőlős Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Tiszaszőlős község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében
  • Azonosító: KEOP-7.1.0/11-2011-0044
  • A projekt elszámolható költsége: 12 600 000 Ft
  • Támogatás összege: 10 710 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 85 %
Jelenlegi vízkezelés technológia, létesítmények: Kút kitermelés, vastalanító szűrő (2x 1.600), térszinti tároló (2x25 m3), vízellátó hálózat + 50 m3-es víztorony. Fertőtlenítés ADVANCE 201 klórozóval. A vízelosztó hálózat hossza 19,8 km, melyből 3,1 km bekötővezeték. A gerincvezetékek szinte kizárólag DN 80-100 ac. anyagúak. A településszerkezetből adódóan van néhány ágvezeték is.
Az önálló vízmű a meglévő vízbázis felhasználásával, részben a meglévő víztisztító műtárgyakkal oldja meg a kitermelt víz tisztítását.

A település kútjai elegendőek a kívánt vízmennyiség biztosítására, de egy jobb vízminőséget adó réteget megcélozva egy új kút fúrásával lehetőség van olcsóbb üzemvitel biztosítására. A határérték feletti vas- és mangántartalom eltávolítását és az arzén- és ammonium- mentesítést kell a betervezett technológia alapján megoldani.
A max. 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése, és a kivitelezést követő teljes hálózatmosatás a tervezett.


 

A kivitelezés alapadatai:

Indikátorok megnevezése

Mértékegység

Célérték (projekt befejezésekor)

A projekt eredményeként megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma

1 586

Víztisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ ammónium eltávolítás/arzén eltávolítás/egyéb tisztítás)

db/db/db/db/db

0/1/1/0/0

Tiszaszőlős települési vízmű technológia

db

1

Oxidáló és regeneráló vegyszert adagoló berendezés

db

1

Törésponti klórt adagoló berendezés

db

1

Fertőtlenítő vegyszert adagoló berendezés

db

1

Vas(mangán)talanító szűrő

db

1

Aktívszén töltetű szűrő

db

1

Hálózati szivattyú

db

2

Dekantáltvíz átemelő szivattyú

db

2

Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján)

(m3/d)/(m3/d)/(m3/h)

150/298/15

Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű

m3

20

Kezelőépület kialakítása (építés)

db

1

kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás)

db

2

kút lezárás

db

-

felszíni vízkivétel

db

-

Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is, 80 mm/ 100 mm/ 125 mm/ 150 mm/ 200 mm/ 250 mm/ 300 mm)

fm

-

tolózár aknák

db

-

település tűzcsapok

db

-

települési ivóvízhálózat

fm

-

település házi bekötések

db

-

Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető

%

13

települési ivóvízhálózat rekonstrukció

fm

641

település házi bekötések cseréje

db

46

település tűzcsapok

db

2

település tolózár aknák

db

8

település félpályás úthelyreállítás

m2

-

nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)

m3

-

tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)

m3

0/50

Hálózatmosatás projekt szinten

fm

15 618

Próbaüzem

hónap

3

Telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep)

m

-

Udvartéri vezetékek

 

 

Kitáp szivattyúk

db

2

Irányítástechnika

db

1

Klórozó és klór raktár

db

1

Iszapvíztelenítő

db

1

 

A kivitelezés becsült értéke tervezéssel és tartalékkerettel: 105 538 000 Ft.

A tisztított ivóvíz minőségének meg kell felelnie a 201/2001. (X.25) Kormány rendeletben és az egyéb jogszabályokban, a vonatkozó hatósági előírásokban és a megrendelői követelményekben  meghatározottaknak.

A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák megvalósításán túl:

az oldal tetejére